Silné trio proti škodcom

Účinná prevencia proti článkonožcom a hlodavcom

Hlavné oblasti využitia služby poskytnutej našou spoločnosťou

Orientujeme sa hlavne na väčšie objekty, pretože iba globálne vykonaná práca môže priniesť požadovaný účinok. Hotely, reštaurácie, školy, internáty,obytné domy, nákupné, -rekreačné centrá, administratívne budovy, nemocnice, mestá a obce, potravinárske, priemyselné výrobne.

Spolupracujeme so správcovskými spoločnosťami, ktorí ponúkajú komlexné služby svojim zákazníkom a potrebujú spoluprácu s profesionálmi, ktorí prevádzajú jednotlivé služby na vysokej úrovni.

Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia na webe

2010-03-05 15:47:00
Dňa 17.5.2010 sme spustili našu web stránku. Našim cieľom je, aby sme okrem poskytnutých služieb Vás včas informovali o potrebných úkonoch a novinkách z oblasti deratizácia, dezinfekcie, dezinsekcie. ďalej