Silné trio proti škodcom

Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia na webe

2010-03-05 15:47:00
Dňa 17.5.2010 sme spustili našu web stránku. Našim cieľom je, aby sme okrem poskytnutých služieb Vás včas informovali o potrebných úkonoch a novinkách z oblasti deratizácia, dezinfekcie, dezinsekcie. ďalej